content top

MÜVEKKİLLERİMİZE VE TÜM HUKUK CAMİYASINA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN YENİ HUKUK BÜROMUZDA HİZMETİNİZDEYİZ…

Hukuk Kuralları

İnsanların oluşturduğu toplum, mutlaka bir düzene dayanmalıdır. Bu düzenin temelini de hukuk kuralları oluşturur. Hukuk düzeni bulunmayan bir toplum düşünmek imkansızdır. Toplumun olduğu (insan topluluğunun olduğu) her yerde...

ERENOĞLU HUKUK BÜROSU

“Bizler:görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden...

İLETİŞİM

—-Strazburg Cd No:3 D:15, Sıhhıye/Ankara—- ——-Tel : (312) 229 91 03-04 Gsm : (532) 208 80 44 Faks: (312) 229 91 04——-
Yabancı Mahkemelerin Verdiği Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası
Tenfiz , yabancı mahkeme kararının , Türk Mahkemeleri tarafından uygulanabilir  (icra edilebilir ) kabul edilmesidir. Aile Mahkemesinin verdiği tenfiz kararı kesinleştikten sonra yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararının Türk Hukukunca uygulanabilmesi ve nüfus kayıtlarına boşanmanın...
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
8617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin...
Miras Payının Haczi
Alacaklı icra takibi sonucunda borçlunun taksim edilmemiş bir miras veya iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesini haciz ettirirse, alacaklı, alacağı yetki belgesi ile gerekirse dava açarak veraset belgesi alacak, ortaklığın çözülmesinden sonra paylaştırma aşamasında yine...
ANKARA AVUKAT
|Ankara Avukat | Ahmet Erenoğlu| Gayrimenkul hukuku Ticaret hukuku Şirketler hukuku Tazminat hukuku İş hukuku İnşaat hukuku İcra ve İflas hukuku Marka hukuku Enerji hukuku Fikri mülkiyet hukuku Sermaye piyayası hukuku Rekabet hukuku Bilişim hukuku Aile hukuku Miras...