Arabuluculuk Ne Demektir?

Günümüzde Hayatta dostane yollarla uyuşmazlık gibi konularda çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemine Hukuk Dalında Arabuluculuk Denir.

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren ve getirmesini sağlayan, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin kendi arasında üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, Arabuluculuk uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlıklara çözüm yöntemidir. Arabuluculuk Sistemi.

Genelde Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri ile iletişim kurmaları sağlamak ve bu iletişimin pekiştirilmesi suretiyle, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anlamaları ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik durumlar ve çözüm seçeneklerini genel bir çerçevede üreterek sunulup, değerlendirmeleri sağlanır. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve geçen zamanda sonucun elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen arabulucular siciline kaydı bulunan uzmanlık eğitimi almış gerçek kişidir.

API –>