Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, kullanılması, işlenmesi, depolanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümüyle ilgilenen hukuk dalı  Bilişim Hukuku’dur.

Bilişim Hukuku terimini tam olarak anlayabilmek için bilişim teriminin ne anlama geldiğini ve tanımlanmasında fayda vardır. İngilizce karşılığı anlamı  informatics olan Bilişim terimi kelime anlamı olarak, insanların teknik, dijital ortam, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olarak bilginin özellikle elektronik cihazlar aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde kullanılması ve işlenmesi, enformatik ( bilişim ) bilimini ifade etmektedir.


Bilişim terimi, karşılıklı olma olgusuna dayanır. İnsanların karşılıklı olarak etkileşimde bulunabildiği ortamlar bilişim hukukunun temel anlamda konusunu oluşturmaktadır. Buna verilebilecek en sık bilinen ve kullanılan örnek internettir. İnternet ağında ortamında insanlar diledikleri kişilerle iletişime geçebilmekte, karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmekte, internet üzerinden tüzel kişilerin  sanal mağazalarından alışveriş yapabilmektedir.

Yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilişim hukukunun anlaşılabilmesi için üzerinde durulması gereken husus insanların iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik cihazlar aracılığıyla akla uygun bir biçimde işlenmesi hususudur.

Bilgi, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek olarak tanımlanabilir. Bilgi karşımıza bilimsel bilgi olarak çıkabileceği gibi, sıradan günlük işlerimizi devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgiler olarak da çıkabilir. Örneğin, kekin kaç derecelik fırında pişirilmesi gerektiği de bir bilgidir fotoğraf makinesinin çalışma tekniği de bir bilgidir. Bilginin, Bilişim Hukuku’nun alanına girebilmesi için özellikle makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenebilir olması gerekmektedir. Yani bilgi elektronik makineler vasıtasıyla toplanmalı, işlenmeli, saklanmalı yahut nakledilebilmelidir. Bu şartları taşımayan bir bilgi bilişim hukukunun çalışma alanına girmeyecektir.

Sonuç olarak bilişim hukuku bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde toplanması, saklanması, işlenmesi ve nakledilmesi ile bu konulardan doğabilecek ihtilafları konu alan hukuk dalıdır.

API –>