blog-grid

Evlat Edinme Aile Hukuku

  • 6 Aralık 2019

1- Dava evlat edinme istemine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkeme -leri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK ...

Read More blog
blog-grid

Ceza mahkemesi kararlarının temyiz süresi

  • 6 Aralık 2019

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan sanık …’ın 5237 sayılı TCK’nun 125/1, 125/3-a ve 53/1. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, … Asliye Ceza Mahkemesince verilen … gün ve .. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay &#...

Read More blog
blog-grid

Kat Karşılığı İnşaat Nedir ?

  • 6 Aralık 2019

Kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat; yapılan inşaatın bedelinin ya da devredilen arsanın bedelinin inşaattan bağımsız bölüm olarak verildiği inşaatlara denir. Örneğin,   Arsanız üzerinde ev yaptırmak istiyorsunuz veya, Tek katlı evinizin yerine çok katlı bir bina yaptırmak istiyorsunuz veya, Apartmanınızdaki tüm daire sahipl...

Read More blog
blog-grid

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Ve Cezaları

  • 6 Aralık 2019

Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Bu fiil nedeniyle sistemin içer...

Read More blog
blog-grid

Mirasın Borca Batık Olması

  • 6 Aralık 2019

Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırılması yapıldığında, murisin alacağından çok borcunun olması durumudur.Miras bırakan kişinin mirasında alacak...

Read More blog
blog-grid

Şirketler Hukuku Konusu

  • 6 Aralık 2019

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla iliş...

Read More blog
API –>