Eşlerden birisi boşanmak istemezse ne olur diye merak eden insanlar açısından, boşanmak istemeyen eşin bu zaman içerisinde yapabilecekleri ancak davanın uzaması yönünde etki olacaktır. Haklı boşanma nedenlerine sahip olunması ve boşanmayı getiren olayların tanık ya da delillerle Boşanma Avukatı ispatlanması durumunda boşanma gerçekleşebilmektedir.

Boşanmak istemeyen eş, bu süreçte kendisine açılan boşanma davasına gitmeme, veya tebligatlara cevap vermeme gibi davranışlar ile davayı geciktireceği ya da hakimin kendisini dinlemeden boşanmaya hükmedemeyeceği gibi yanlış ve doğru olmayan  bir algıya sahip olabilir. Bu tür davranışlar, boşanmak istemeyen eşin kendisine yöneltilen iddiaları reddetdiği algısı oluştursa da karşı tarafın boşanmayı getiren olayları Boşanma Avukatı Ankara ispat etmesi durumunda yargılamanın daha hızlı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamaktadır. Eş boşanmak istemese de bu tür bir davranış boşanmanın daha hızlı bir şekilde yapılmasına neden olur.

Çekişmeli Boşanma – Çekişmeli Boşanma Nedir ?

Türk Hukuk Kanunun da Boşanma süreci içerisinde açılacak boşanma davası türleri çeşitleri vardır. Usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm konularda uzlaşmaları ya da uzlaşmamış olmaları söz konusunda durumuna göre farklılık gösterir. Erenoğlu Hukuk Bürosu Bu noktada anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi çekişmeli boşanma davası da açıma hakkı vardır. Çekişmeli Boşanma Nedir ? eşlerden birisinin boşanmak istememesi durumunda ya da her iki eşinde boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlayamaması söz konusu ise açılan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süreci ile ilgili merak edilen konulara ve çözüm yollarına bu makalemizde yer vermekteyiz.

API –>