enerji-hukuku-istanbul

Süregelen mevzuat, özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye oldukça açık olduğu bir gerçektir. Enerji Hukuku Arabuluculuk Düzenlemeye ve talimatlara tabi olan Enerji Hukuku piyasasında faaliyet gösteren firmalar, girişimcilerin, uygulanabilir mevzuatı, düzenlemeleri ve kararları biliyor ve buna uygun şekilde ticari işlemlerini Arabuluculuk Hukuku şekillendiriyor olması işletmeler için can alıcı önemi haizdir. Enerji yatırımları planlanırken ve hayata geçirilirken enerji hukuku konusunda uzman hukukçularla çalışıyor olmak bu piyasada faaliyet gösteren oyuncular için bir zaruret halini almıştır.

Ankara Erenoğlu Hukuk Bürosu olarak, Enerji Hukuku konularında birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da Enerji Hukuku Avukatı işlerliği bulunan çözümler arıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir enerji mevzuatını ve Talimatlarını takip etmekle kalmıyoruz, bunun yanı sıra sistemin işleyişini de yakından takip ederek pratik ve ticari hayata uygulanabilir çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Ankara Hukuk Bürosu olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların girişimcilerin yanı sıra, mühendis, müteahhit ve proje geliştirici firmalara enerji piyasasına katılım, özelleştirmeler, işletme hakkı devir sözleşmeleri, EPC Kontratlar, leasing sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi pek çok konularda Enerji Hukuku Ankara ve farklı hukuk disiplinleriyle ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Enerji Hukuku Makaleler İçin Tıklayınız..

API –>