erdemeren-23

İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, İnşaat Hukuku Avukatı kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, yapı sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, gibi lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, dava yönetimi ve gerektiğinde yargılama ve tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi konularıyla ilgili Erenoğlu Hukuk Bürosu nitelikli bir tecrübe birikimine sahip bir ekipten oluşmaktadır.

Erenoğlu Hukuk Bürosunun Kurucusu olan Ahmet Erenoğlu, 2001 Yılında Erenoğlu Hukuk Bürosunu Kurarak Bugüne kadar, 17 senelik dönem boyunca bu alanda önemli başarılar elde edinmiş ve kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini Müştelerine Hizmet Sunmuştur.

Uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan birçok büyük şirketi temsil etmiş ve petrol, gaz, konut, arsa,  baraj, enerji üretimi tesisleri ve diğer altyapı projeleri ile birçok farklı üretim tesisinin inşaatı da dâhil olmak üzere Ankara’nın Yanı Sıra Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli alt yapı projelerine hizmet vermiş olan Ankara Erenoğlu Hukuk Bürosu, bu alanda hatırı sayılır bir tecrübeye sahiptir.

Bunların Yanı Sıra İnşaat Hukuku Konusunda Ara buluculuk Hizmetleri de Vermekteyiz.

API –>