İş Kazası Sonrası Neler Yapılmalıdır

İş Kazası Sonrası Neler Yapılmalıdır?
Hem işçiler hem de işverenler bir kaza anında neler yapmaları gerektiğini bilmelidir. İş kazası sonrası neler yapılmalıdır sorusunun yanıtı biliniyorsa iş kazalarında tazminat aşamasında sorun yaşanmıyor. Ancak bu konuda işini iyi yapmayan işveren ve işçiler, sorunların oluşmasına ortam hazırlıyor. Kanun içerisinde hem işverenin hem de işçilerin hakları korunuyor ancak bunun için belirli bir sürede beyanların yapılması isteniyor. Beyan süresi geçerse durum kazadan daha başka yerlere çekilebiliyor. Hem işveren olarak hem de işçi iş kazası avukatı Ankara olarak bizimle iletişime geçtiği zaman iş kazası durumlarında mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyoruz.
İş Kazası Sırasında Yapılması Gerekenler
İş kazası meydana geldiği zaman işverenlerin yapması gereken temel eylemler söz konusudur. Öncelikle bu hususları yerine getirmeyen işverenler büyük bir suç işlemiş oluyor. İş kazası avukatı bu tarz durumlarda işverenlere ciddi davalar açma hakkına sahiptir. Bu davalardan kaçınmak için işverenler iş kazası anında aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:
İşverenler, iş kazası meydana geldiği zaman bu kazayı en fazla 2 iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne yazılı bir şekilde bildirmelidir.
Söz konusu iş kazasının kolluk kuvvetlerine hemen bildirilmesi gerekmektedir.
İş kazası meydana geldiğinde SGK’ya en fazla 3 gün içerisinde haber verilmelidir.
İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları
Söz konusu iş kazası sonrası neler yapılmalıdır sorusu olduğunda işçilere düşen görevler vardır. Eğer ki işçi kaza sırasında gerekli olan işlemleri yapmayı başarırsa o zaman iş kazası avukatı Ankara ile birlikte hak etmiş olduğu tazminatı hızlı bir şekilde alabilir. Kazanın hemen ardından aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:
İşçi sağlığı ile ilgili tüm işlemlerin yapılması gerekiyor.
Polis ya da jandarma anlık olarak aranmalıdır.
Kaza rapor anlık olarak düzenlenmelidir.
Kaza raporu içerisinde 2 adet tanık beyanı olmalıdır.
SGK danışmanları gelmeli ve kaza olup olmadığını incelemelidir.
İş kazası geçiren işçilerin haklarını iş kazası avukatı olarak sonuna kadar savunuyoruz. Geçici iş görmezlik ödeneğinin bağlanması için işlem yapıyoruz. Aynı zamanda kaza sırasında ölen işçinin yakınlarına da bu ödeneğin bağlanmasını sağlıyoruz. Ölen işçi için cenaze ödeneği verilmesini de temin ediyoruz.

Related Posts

Leave us a reply

API –>