Aile Avukatı, Aile Avukatı Ankara, Ankara Avukat, Avukat Ankara, Aile Hukuku, Aile Hukuku Ankara, Ankara Aile Hukuku, Aile Hukuku Avukatı, Aile Hukuku Avukatı Ankara, Ankara Aile Hukuku Avukatı,

blog-grid

Evlat Edinme Aile Hukuku

  • 16 Aralık 2019

1- Dava evlat edinme istemine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkeme -leri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Ka...

Read More read-more
blog-grid

Çekişmeli Boşanma

  • 16 Aralık 2019

Çekişmeli Boşanma – Çekişmeli Boşanma Nedir ? Türk Hukuk Kanunun da Boşanma süreci içerisinde açılacak boşanma davası türleri çeşitleri vardır. Usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm ko...

Read More read-more
blog-grid

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep

  • 16 Aralık 2019

Türk Hukuk Kanununda Boşanma süreci açısından Genelde en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir. Çekişmeli Boşanma Davalarında S...

Read More read-more
blog-grid

Tek Taraflı Boşanma Davası

  • 16 Aralık 2019

Boşanma süreci içerisinde eşlerden birisinin herhangi bir durumda boşanmayı reddetmesi ya da her iki eşin boşanmayı istemesine rağmen boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşamamaları durumunda tek taraflı boşanma davası açılmakt...

Read More read-more
API –>