blog-grid

Evlat Edinme Aile Hukuku

  • 6 Aralık 2019

1- Dava evlat edinme istemine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkeme -leri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Ka...

Read More read-more
blog-grid

Kat Karşılığı İnşaat Nedir ?

  • 6 Aralık 2019

Kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat; yapılan inşaatın bedelinin ya da devredilen arsanın bedelinin inşaattan bağımsız bölüm olarak verildiği inşaatlara denir. Örneğin,   Arsanız üzerinde ev yaptırmak istiyors...

Read More read-more
blog-grid

Mirasın Borca Batık Olması

  • 6 Aralık 2019

Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve borçlarının karşılaşt...

Read More read-more
blog-grid

Şirketler Hukuku Konusu

  • 6 Aralık 2019

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme...

Read More read-more
blog-grid

Kat Karşılığı İnşaat Nedir?

  • 6 Aralık 2019

Kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat; yapılan inşaatın bedelinin ya da İnşaat hukuku devredilen arsanın bedelinin inşaattan bağımsız bölüm olarak verildiği inşaatlara denir. Örneğin, Arsanız üzerinde ev yaptırmak...

Read More read-more
blog-grid

Çekişmeli Boşanma

  • 6 Aralık 2019

Çekişmeli Boşanma – Çekişmeli Boşanma Nedir ? Türk Hukuk Kanunun da Boşanma süreci içerisinde açılacak boşanma davası türleri çeşitleri vardır. Usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm ko...

Read More read-more
API –>