Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı
22 Mayıs 2021

Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı

Trafik kazaları sonucunda maddi ve manevi birtakım haklar doğar. Borçlar kanunun maddi tazminatı düzenleyen yasasında geçen 45. maddeye göre; bir ada öldüğü taktirde ziyan ve zarar, defin masraflarını da ihtiva eder. Ölüm derhal vuku bulmamış ise zarar ve ziyan konusunda çalışmaya muktedir olmamaktan mütevellit zararı ihtiva eder. Buna bakılarak trafik kazalarında yararlanma oldu ise tedavi giderleri maddi tazminat talepleri arasında yer alır. Maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı kanunlarca belirlenmiştir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Borçlar kanunun haksız fiil hükümlerine dayanan maddi ve manevi tazminat davalarının hukuki temelleri karayolları trafik kanunu hükümlerince tamamlanır. Buna göre yaralanmalı trafik kazalarında;

Yararlanan kişiler sakatlık nedeni ile maddi tazminat davası açabilir. Ayrıca kazadan dolayı yaşadığı üzüntü içinde manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Kaza sonucu oluşan ağır bedensel yararlanma gibi durumlarda ise yararlanan kişilerin yakınları manevi tazminat davası açabilir.

Ölümlü trafik kazalarında; ölen kişiden destek alan yakınları maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı dolayısıyla dava açabilir.

Ailenin çocuğu ölmüş ise anne ve baba destekten yoksun kalma tazminatı açabilir.

Maddi ve manevi tazminat davası ve haklar adına trafik kazası avukatı ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında: Manevi zararın tazmini olmak üzere, maddi hasarların tazmini, iş göremezlik tazmini, tedavi masrafları adına tazminat alınabilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında: Destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere vefat eden kişinin hastane masrafları, manevi zararın tazmini ve ölen kişinin cenaze masrafları için dava açılabilir.

Haksız fiil işleyen, tazminatı vermek ile yükümlü olan kişidir. Aracın sürücüsü ise borçlar kanununa göre asıl davalı olarak görülür. Aracın sürücü ve aracın sahibi aynı kişi değil ise ruhsatta adı geçen şahıs aracın sahibidir. Aracın sahibi olmayan bir kişi trafik kazasına karıştığında ise hem şahsa hem de araç sahibine tazminat açılabilir. Trafik kazası avukatı Ankara bölgesinde size maddi ve manevi tazminat haklarınız açısından destek olacaktır.


Yorum ve Sorular

Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz