markaErenoğlu Hukuku Bürosu Ankara’da Avukatlık Hizmeti Veren Hukuk Firmasıdır. Marka ve patent hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti veren ve dava konusu olmuş meselelerde yanınızda yer alan Erenoğlu Hukuk ve Avukatlık Bürosu, zamanla hızla  büyüyen ve kurumsallaşan 10 Yıllık hukuku bürosudur. Bünyemizdeki her biri kendi alanında uzman avukat kadromuzla sizi hukuki meseleniz konusunda işin uzmanı avukatlarımız ile bir araya getiriyor ve işinin ehli Avukatlarımızla sorununuzu paylaşmanızı sağlıyoruz.

Marka ve Patent Hukuku ticari hayatın gelişmesiyle ve şirketler ve insanlar için artık daha da önemli bir hal almıştır. Marka değeri kavramının büyük ekonomik değerler ifade ettiği ticari hayatta marka ve patent hukuku, hem ekonomik kayıpları önlemeye çalışmış hem de fikri hakları korumayı amaç edinmiştir.

Marka Nedir?

Marka, kanundaki tabiriyle, Marka Nedir ? bir işletmenin, Kurumun mal veya hizmetini bir başka işletmenin mal veya hizmetinden ayıran sözcük, şekil, harf, sayı, rakam malların Marka Hukuku biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, Marka Hukuku Avukatı kullanılan baskı yoluyla yayınlanabilen ve  çoğaltılabilen, kullanılabilen her türlü işarettir.

Burada markanın önemli iki unsuru olan işaret ve ayırıcı kelimeleri  her unsurdan daha çok önemlidir. Bu kelimeler yargısal ihtilaflarda göz önüne ve dikkate alınan iki kıstastır.

Marka Tescili

Marka tescili, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan markanın işaretinin ayırt ediciliğinin ortaya konduğu  ifade eden yöntemdir. Tescil, hukuki bir meseledir veya konudur. Marka Tescili veya Marka Hukuku Üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur. Marka Tescil başvurusunun saati ve dakikası bile önemlidir. Sizden önce aynı Marka tescil talebinde bulunmuş bir kişinin olması durumunda sizin tesciliniz yapılamayacak ve olayı mahkeme boyutuna taşımanız gerekecektir. Bu Noktada Marka Hukuku Avukatına İhtiyaç Duyacaksınız..

Hukuk ofisimizin marka hukukunda verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

 • Marka başvurusu
 • Marka tescili
 • Marka devri
 • Marka rehni
 • Marka ihlalinin giderilmesine ilişkin işlemler
 • Marka hakkının ihlali dolayısıyla maddi ve manevi tazminat davaları
 • Marka itibarının zedelenmesi sebebiyle tazminat talebi
 • Marka lisansı ve haczi
 • Markanın silinmesi ve imha davası
 • Marka tecavüzünün tespiti, durdurulması, giderilmesi, önlenmesi
 • Marka başvurusuna itiraz
 • Markada isim ve adres değişikliği
API –>