Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Miras sözleşmesi kavramı ve anlamı, miras bırakacak kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarrufları kapsayan sözleşme olarak nitelendirdikleri olaya Miras Sözleşmesi denir. Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişilerin geçerli bir miras sözleşmesi yapabilmeleri için mirasa ilişkin dileklerin resmi memur önünde ve iki tanık belirlenerek yapılması gerekir. Bu anlamda yapılan miras sözleşmesinin hukuki alanından geçerliliğinin olması için bu şartların yerine getirilmesi önemlidir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişiler açısından farklı çeşit miras sözleşmesi türleri bulunmaktadır. Bunlar; olumlu miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve tereke alacaklılarının hakları’dırlar.

Paylaş !Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Digg thisShare on StumbleUpon0Share on Tumblr0Share on Reddit0

Diğer Yazılar

Leave us a reply

API –>