ticaret-hukuku

Ticaret Hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen ve ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir daldır. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerin uzman avukatlar tarafından profesyonelce hazırlanması ileride yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırarak yasal olarak güvence sağlar.
Ticaret Hukuku Çalışma Alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

– Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku, şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, birleşmesi, bölünmesi, ortakları ve alacaklarına ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır.
–  Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli evrak, bir hakkı temsil eden ve bu hakkın ileri sürülmesi ve devrinin senedin ibrazına bağlandığı senetlerdir. Kıymetli evrakta yer alan irade beyanı bir hakkı temsil etmek amacıyla yazılır. Buna göre, kıymetli evrakı alan kişi, bu sayede bir hakka kavuşur.Bu hak, bir alacağa veya ortaklığa ilişkin olabileceği gibi, ayni nitelikteki bir hak da olabilir. Her kıymetli evrak bir senet niteliği taşımak zorunda olduğu halde, her senet kıymetli evrak değildir. Örneğin; tapu senetleri, vasiyetname, sürücü belgesi, nüfus cüzdanları, noter senet ve sözleşmeleri birer senet niteliği taşımakla birlikte, kıymetli evrak değildirler.
– Deniz Ticareti Hukuku
Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret gemilerinin denizde seyrüseferi ile fertler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları kapsar. Denizde gemi ile yapilan yolcu ve esya tasima islerini duzenler. Gemi, gemi sicili, mulkiyet, bayrak cekme hakki, kurtarma, esya ve yolcu tasima sozlesmeleri, ipotek gibi konulari inceler.
– Sigorta Hukuku
Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

API –>