İş Hukuku

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi ve maddi olmayan unsurlarla işçinin birlikte örgütlendiği yere işyeri denir.İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı olan yerler ile dinlenme, yemek, uyku, muayene ve mesleki eğitim yerleri de işyeri sayılır. İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseye işveren vekili denir.

İstisnalar: Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu kanun hükümleri uygulanmaz: 1. Deniz ve hava taşıma işlerinde, 2. 50 den az işçi çalıştıran, tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanlar. 3. Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar olan hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 4. Ev hizmetlerinde, 5. Çıraklar hakkında, 6. Sporcular hakkında, 7. Rehabilite edilenler hakkında, 8. 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanununun 2. maddesine uygun 3 işçi çalıştırılan iş yerlerinde,

İş Sözleşmesi: Bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Süresi 1 yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur.Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde, işveren en geç iki ay içinde; genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ve haftalık çalışma süresini, ücret ve eklerini, sözleşmenin feshi halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren belgeyi vermekle yükümlüdür. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise en geç işin sona erdiği tarihte bu bilgilerin yazılı olarak işçiye verilmesi gerekir.

İşçinin ve İşverenin Hizmet Akdinden Doğan Borçları : İşçinin Borçları:

– İş görme borcu: İşçinin iş sözleşmesinden doğan temel borcudur. İşçi kural olarak yüklendiği işi bizzat yapmak zorundadır. – İşverenin Talimatına(İtaat) Uyma: İşçi yüklendiği işi işverenin emir ve talimatına uyun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. – Sadakat Borcu: İşçi, işverenin işi ve işyeri ile ilgili çıkarlarını korumak ve bunlara zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. İşverenin Borçları: – Ücret ödeme borcu – İşçiyi Koruma Borcu: İşveren işçinin sağlığı ve işin güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. – Eşit İşlem Yapma Borcu: İşyerinde çalışan işçilere eşit davranmak zorundadır. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri: Nitelikleri bakımından 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bu süreden daha fazla süren işlerde sürekli iş denir.


Yorum ve Sorular


Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz


Güncel Makaleler

Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı
  • 22 Mayıs 2021
Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı

Maddi Ve Manevi Tazminat Talep Etme Hakkı Trafik kazaları sonucunda maddi ve manevi birtakım haklar doğar. Borçlar kanunun maddi tazminatı düzenleyen yasasında geçen 45. maddeye göre; bir ada öldüğü taktirde ziyan ve zarar, def

Devamını Oku
Kazaları Önlemenin Yolları
  • 22 Mayıs 2021
Kazaları Önlemenin Yolları

Kazaları Önlemenin Yolları Trafik kazalarının yaklaşık %90’ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. % 2 ‘si ise yaya hataları sebebi ile meydana gelmekte. Ülkemizde trafik kazaları nedeni ile yaklaşık olarak 10 bin kişi hayatını ka

Devamını Oku
Kaza Anında Yapılması Gerekenler
  • 22 Mayıs 2021
Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Kaza Anında Yapılması Gerekenler Birtakım nedenlerden dolayı meydana gelen trafik kazaları sonucunda kişiler hayatlarını kaybediyor. Can kayıplarının dışında maddi hasarlı trafik kazalarına da karışmanız durumunda kaza anında y

Devamını Oku