Kat Karşılığı İnşaat Nedir?
  • 21 Mayıs 2021
Kat Karşılığı İnşaat Nedir?

Kat karşılığı inşaat ya da arsa karşılığı inşaat; yapılan inşaatın bedelinin ya da devredilen arsanın bedelinin inşaattan bağımsız bölüm olarak verildiği inşaatlara denir. Örneğin,   Arsanız üzerinde ev yaptırmak istiyorsunuz veya, Tek katlı evinizi ...

Devamını Oku
Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresi
  • 21 Mayıs 2021
Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresi

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan sanık …’ın 5237 sayılı TCK’nun 125/1, 125/3-a ve 53/1. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, … Asliye Ceza Mahkemesince verilen … gün ve .. sayılı hükmün sa ...

Devamını Oku
Evlat Edinme Hukuku
  • 21 Mayıs 2021
Evlat Edinme Hukuku

1- Dava evlat edinme istemine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkeme -leri’nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 s ...

Devamını Oku