Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
22 Mayıs 2021

Miras sözleşmesi kavramı ve anlamı, miras bırakacak kişinin üçüncü bir kişi ile yaptığı ve ölüme bağlı tasarrufları kapsayan sözleşme olarak nitelendirdikleri olaya Miras Sözleşmesi denir. Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişilerin geçerli bir miras sözleşmesi yapabilmeleri için mirasa ilişkin dileklerin resmi memur önünde ve iki tanık belirlenerek yapılması gerekir. Bu anlamda yapılan miras sözleşmesinin hukuki alanından geçerliliğinin olması için bu şartların yerine getirilmesi önemlidir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişiler açısından farklı çeşit miras sözleşmesi türleri bulunmaktadır. Bunlar; olumlu miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve tereke alacaklılarının hakları’dırlar.


Yorum ve Sorular

Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz