Mirasın Borca Batık Olması
21 Mayıs 2021

Miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda açılan reddi miras ya da mirasın reddi konusudur. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin terekedeki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırılması yapıldığında, murisin alacağından çok borcunun olması durumudur.Miras bırakan kişinin mirasında alacaktan daha fazla borç olması noktası, mirasın borca batık olması olarak adlandırılır.

Miras burakan kişinin vefatından sonra terekenin açılması sonucu, miras bırakan kişinin tüm varlıkları tespit edilir. Murisin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, alacakları,borçları, banka mevduatları… gibi her kalem hesaplanır. Bu işlem sonrası miras bırakan kişi karda ise miras, atanmış mirasçılar ve yasal mirasçılar arasında, mirasçılık payları oranında bölünerek miras dağıtılır. Fakat mirasın borca batık olması, mirasçılar tarafından istenmeyen bir durum olması nedeniyle murisin borçlarını ödemekten imtina edilebilir. Burada merak edilen konulardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda yapılması gerekenlerdir.

Mirasın Borca Batık Olması Durumunda yapılması Gerekenler

Miras bırakan kişinin borca batık mirası önceden biliniyor olabilir ve ya terekenin hesaplanmasından sonra mirasın borca batık olduğu görülebilir. Bu noktada murisin borçlarını ödememek adına yapılması gereken mirasın reddidir. Mirasın reddi nedir ? miras nasıl reddedilir gibi soruların cevapları için “mirasın reddi” başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Zira mirasın borca batık olması durumunda açılacak mirasın reddi davasında zaman aşımı şartı bulunduğundan, bir çok birey mirasın reddi yapamadan,miras bırakan kişinin borçlarını ödemekle sorumlu olabilmektedir. Miras bırakan kişinin bıraktığı mirasın borca batık olduğu kesin olarak biliniyor ise, kanun, mirasçıların reddi miras yapmalarına gerek duyulmadığını belirtir. Yani miras kesin olarak borca batıksa, mirasçıların mirası kabul etme beyanı göstermemeleri gerekir. Bir başka ifadeyle kanun, mirasçıların mirası kabul ettiği yönünde bir beyanı yok ise mirasın borca batık olduğu durumlarda miras otomatik olarak reddedilmiş sayılır der.

Mirasın borca batık olması kesin değil ise, terekenin açılmasından itibaren 3 ay içerisinde bireyler reddi miras davası açabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise, miras bırakanın mirasına müdahale edilmesi durumunda reddi miras davası açılamayacağıdır. Örneğin miras bırakan kişinin vefatının ardından piyasadaki alacağını tahsil eden bir mirasçı, mirası kabul etmiş sayılmaktadır ve bu birey mirası reddetmemektedir.


Yorum ve Sorular

Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz