Kasko Rücu Davası
22 Mayıs 2021

Kasko Rücu Davası

Hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçmesi adına kasko sigortacının sigorta beledilini ödemesi gerekiyor. Kasko sigorta yaptıran kişi vaki zararından ötürü karşı dava açma hakkına sahip. Bu bak ise tazmin edilen bedel kadar sigortacıya intikal eder. Sigortacıya intikal eden hakların kasko sigorta ettiren kişi tarafından ihlal edilmesi durumunda meshuliyet kasko sigorta ettirene ait olur. Kasko rücu davası; sigortacının ödemiş olduğu tazminat miktarına göre; hukuken sigortalı yerine geçmesi ötürü, zarar verenlere karşı açtığı davadır.

Halefiyete Dayalı Rücu Davası

Sigortalı olan kişinin kendisine zarar veren şahsa karşı açtığı tazminat davası olarak yorumlanır. Sigorta şirketi açar. Tazminat davasındaki gibi sigortacı açmış olduğu rücu davasında davalının kusurunu ve zararını ispat etmek ile yükümlüdür. Bunun yanı sıra sigortacı kusur ile birlikte zarara uğradığını ve zarar miktarını da ispat etmek zorundadır.

Kazalarda; kusur durumunu gösteren trafik kaza raporunun ya da alkol raporunun tutturulması gerekir.
Bu raporlar ise sigorta şirketine ibraz edilmeli. Özellikle dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de kazaya karışan kişilerin trafik sigorta poliçelerinin numaralarını düzgün ve doğru bir şekilde trafik kaza raporlarına yazmasıdır.
Trafik sigortası limitine göre karşı tarafa verilen hasarlar trafik sigortası tarafından karşılanmaktadır.
Belirlenen limitin üzerinde kalan bedelleri ödemek durumundasınız. Ödememeniz halinde ise rücu davası açılır.
Kasko sigortası olması durumunda kalan zararlar poliçe limitine kadar karşılanıyor. Bilinmelidir ki rücu davaları sadece kaska sigortalarına göre değil aynı zamanda da ihtiyari ve mali mesuliyet sigortalarına karşı da açılmakta.
Kasko rücu davası bir tazminat davası olarak değerlendirildiğinden dolayı ise sigorta şirketleri tarafından açılmaları da şart değildir.

Trafik kazası avukatı kasko rücu davası konusunda size destek olacak ve aklınıza takılan soru işaretlerini sonlandıracak.

Araçta Kasko Sigortası Yok İse; Aracınıza çarparak hasar verilmiş ise ve kasko sigortası yok ise aracın zararı size çarmış olan sürücüden talep edilmelidir. Trafik kazası avukatı Ankara bölgesinde size bu konuda engin tecrübeleri ile destek sağlayacaktır.


Yorum ve Sorular

Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz