Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep
22 Mayıs 2021

Türk Hukuk Kanununda Boşanma süreci açısından Genelde en önemli unsurlardan birisi de hukuki boşanma sebepleri olmaktadır. Boşanma davası açılırken öne sürülecek boşanma nedenleri doğru seçilmelidir. Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep Örneğin aldatılan bir kişi boşanma davası açarken belirli prosedürlerin uygulanması gerekir. Çekişmeli Boşanma Nedir bu prosedürler? Çekişmeli Boşanma Avukatı Ankara Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aldatma olayının Netlik kazanması ve öğrenilmesini takiben 6 ay içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer. Çekişmeli Boşanma Avukatı Ya da farklı bir örnek verirsek, ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler açısından Medeni Kanun ilgisizlik nedeniyle boşanma davası açılabileceğine yönelik bir boşanma sebebini vurgulamamıştır. Çekişmeli Boşanma Davaları Onun yerine ilgisizliği boşanma sebebi olarak öne sürecek kişilerin Kanunun “166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması” söz Konusu durumunu öne sürmeleri gerekir.
Boşanma davalarında sebep, doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma nedeni ispat edilemediği zaman boşanma davası reddedilir. Boşanma nedenleri ispat yükümlülüğü her zaman davayı açan kişiye aittir ve gerekli ispatın yapılamadığı durumda ise aboşanma davası reddedilir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Arabulucu ‘lar da Yer Rol Almaktadır.


Yorum ve Sorular

Henüz bir yorum paylaşılmamış. Bir yorum yazın.

Yorum Yaz